ОШ Миша Живановић, Средњево

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста

О ШКОЛИ

 

ВРЕМЕПЛОВ

УЧИТЕЉИ КРОЗ ИСТОРИЈУ

УПРАВА ШКОЛЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА

ШКОЛА ДАНАС

РЕСУРСИ ШКОЛЕ

 
 

УПРАВА ШКОЛЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

 

- 1958. год. постављен је на место првог управитеља шестогодишње школе Боривоје Петровић, учитељ;

 - септембра 1963. год. школа преузима целокупну персоналну документацију од Општине;

 - почетком школске 1963/1964. год. на место управитеља школе постављен је Цветковић Миодраг, наставник;

 - почетком школске 1963/1964. године први пут су отворена радна места за секретара школе и столара;

 - 27. децембра 1964. год. Школски одбор престаје да функционише као орган самоуправљања, а Радна заједница преузима функцију Радничког савета; у школама се уводи самоуправни систем; први пут школе добијају своје статуте и друга нормативна акта, која регулишу пословање Радне организације према законским прописима; За руководиоца школе уводи се звање директор;

 - 1. октобра 1965. год. дотадашњи директор, Цветковић Миодраг, одлази да одслужи војни рок, а на место вршиоца дужности долази Јовановић Живорад, дотле директор ОШ ”Славко Николић Кораган“, која се налази у селу Макце;

 - 9. децембра 1965. год. Радна организација бира и поставља за директора нове, интегрисане школе, Јовановић Живорада, а председник Савета радне заједнице постаје Јанковић Павле;

 - школске 1965/1966. год. Савет школе доноси нов Статут, Правилник о радним односима, Правилник о систематизацији радних места, Правилник о унутрашњој организацији и раду школе, Правилник о расподели личног дохотка и Правилник дохотка школе;

 - почетком 1967. год. у школи почињу да примењују Закон о финансирању образовања, Општина формира Општинску заједницу образовања па финансирање запослених у школама престаје да овиси од буџетске расподеле Општине;

 - 13. септебмра 1967. год. “Просветни преглед” написао је oбимни чланак о раду организације самоуправљања у ОШ ”Миша Живановић“.